Ο Κυνηγός και η Κόρη από τ'άστρα

Άκουσε ένα δείγμα: