Όταν το πιρούνι παντρεύτηκε το μαχαίρι

Άκουσε ένα δείγμα: