Το παιδί που ζωγράφιζε χαμόγελα

Άκουσε ένα δείγμα: