Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 Κλέφτες

Άκουσε ένα δείγμα: