Οι άνθρωποι που περπατούσαν με τα χέρια

Άκουσε ένα δείγμα: