Η ιστορία του Σταμάτη και του Γρηγόρη

Άκουσε ένα δείγμα: