Ένα σκουπίδι που γινότανε αεροπλάνο

Άκουσε ένα δείγμα: