Ένα πέντε που ήθελε να γίνει έξι

Άκουσε ένα δείγμα: