ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες Μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών Σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και Σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο Σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας δεδομένα για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.


-Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο, έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου:

 • Οι λέξεις Εσείς, Σας ή Εσάς αναφέρονται στο άτομο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία,ή άλλο νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), η λέξη Εσείς μπορεί να αναφέρεται ως Υποκείμενο των Δεδομένων ή ως Χρήστης, καθώς είστε το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

 • Η Εταιρεία (αναφέρεται ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμάς" ή "Μας" σε αυτήν τη Συμφωνία) αναφέρεται στην Bookvoice IKE, Βασιλέως Γεωργίου 3Β, Χαλάνδρι, 15352, Ελλάδα. Για τους σκοπούς του GDPR, η Εταιρεία είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων.
 • Εφαρμογή σημαίνει το πρόγραμμα λογισμικού που παρέχεται από την Εταιρεία που έχετε κατεβάσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, με το όνομα Bookvoice.
 • Λογαριασμός σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε τμήματα της Υπηρεσίας μας.
 • Ο Ιστότοπος αναφέρεται στο Bookvoice, προσβάσιμο από το https://bookvoice.gr
 • Η Υπηρεσία αναφέρεται στην Εφαρμογή ή στον Ιστότοπο ή και στα δύο.
 • Η Χώρα στην οποία αναφέρεται: Ελλάδα
 • Ως Πάροχος υπηρεσιών ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε εταιρείες τρίτων ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή την παροχή βοήθειας στην Εταιρεία, καθώς και στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία. Για τους σκοπούς του GDPR, οι πάροχοι υπηρεσιών θεωρούνται επεξεργαστές δεδομένων.
 • Οι Πληροφορίες για Στοχευμένη Διαφήμιση αναφέρονται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή οποιονδήποτε ιστότοπο κοινωνικού δικτύου, μέσω του οποίου ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί ή να δημιουργήσει λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία.
 • Ως Facebook Fan Page εννοείται το δημόσιο προφίλ με το όνομα Bookvoice που δημιουργήθηκε ειδικά από την Εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσβάσιμο από το https://www.facebook.com/bookvoice.gr
 • Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όσες πληροφορίες σχετίζονται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

Για τους σκοπούς του GDPR, ο όρος Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με Εσάς, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιογνωμική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα.

Για τους σκοπούς του CCPA, με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα εννοείται κάθε πληροφορία που προσδιορίζει, σχετίζεται, περιγράφει ή είναι ικανή να συσχετιστεί, ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με Εσάς.

 • Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή Σας, στην κινητή συσκευή Σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, τα οποία περιέχουν τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο μεταξύ των πολλών χρήσεών του.
 • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.
 • Τα Δεδομένα Χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας, είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).
 • Ο Ελεγκτής Δεδομένων, για τους σκοπούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.


-Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Τύποι Συλλεγόμενων Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, ενδέχεται να Σας ζητήσουμε να Μας παράσχετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την αναγνώρισή Σας. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε:

 • Διεύθυνση email
 • Όνομα και Επώνυμο
 • Διεύθυνση, Πολιτεία, Επαρχία, Ταχυδρομικό Κώδικα, Πόλη
 • Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου της Συσκευής Σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την έκδοση προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής Σας, το χρόνο που αφιερώνετε σε αυτές τις σελίδες, το μοναδικό αναγνωριστικό Σας και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής, Εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής Σας συσκευής, της διεύθυνσης IP της κινητής Σας συσκευής, το λειτουργικό σύστημα του κινητού Σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής Σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία Μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής

Κατά τη χρήση της εφαρμογής Μας, προκειμένου να παρέχουμε χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μας, ενδέχεται να συλλέξουμε, με την προηγούμενη άδειά σας:

 • Εικόνες και άλλες πληροφορίες από τη φωτογραφική μηχανή και τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών της συσκευής Σας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρέχουμε χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Μας, για τη βελτίωση και την προσαρμογή της Υπηρεσίας Μας. Οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταφορτωθούν στους διακομιστές της Εταιρείας ή / και στον διακομιστή ενός Παρόχου Υπηρεσιών ή απλώς να αποθηκευτούν στη συσκευή Σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής Σας.

Παρακολούθηση τεχνολογιών και cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, για την ιχνηλάτηση της δραστηριότητας στην υπηρεσία Μας και την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται αποτελούν οδηγούς, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της υπηρεσίας μας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα Cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Τα cookies μπορεί να είναι Cookies "Persistent" ή "Session". Τα διαρκή Cookies παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν είστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Χρησιμοποιούμε τόσο την περίοδο σύνδεσης, όσο και τα μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Απαραίτητα Cookies

Τύπος: Cookies περιόδου σύνδεσης

Διαχειρίζονται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και να Σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις δυνατότητές του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και στην αποτροπή της παράνομης χρήσης λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται και Εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να Σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Πολιτική Cookies/ Notice Acceptance Cookies

Τύπος: Διαρκή Cookies

Διαχειρίζονται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο.

 • Cookies λειτουργικότητας

Τύπος: Διαρκή Cookies

Διαχειρίζονται από: Εμάς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή την προτίμηση γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχει μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε να πρέπει να εισάγετε ξανά τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 • Cookies Παρακολούθησης και Απόδοσης

Τύπος: Διαρκή Cookies

Διοικούνται από: Τρίτα μέρη

Σκοπός: Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies ενδέχεται να σας προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα ως μεμονωμένο επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται συνήθως συνδέονται με ένα αναγνωριστικό ψευδώνυμο που σχετίζεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies για να δοκιμάσουμε νέες διαφημίσεις, σελίδες, δυνατότητες ή νέες λειτουργίες του Ιστότοπου για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρήστες Μας σε αυτά.


Χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να συντηρούμε την Υπηρεσία Μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας Μας.
 • Για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό Σας: για να διαχειριστείτε την εγγραφή Σας ως χρήστης της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να Σας δώσουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες της Υπηρεσίας που έχετε στη διάθεσή σας ως εγγεγραμμένος χρήστης.
 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: την ανάπτυξη, τη συμμόρφωση και την ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαίου μαζί Μας μέσω της Υπηρεσίας.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας , όταν είναι απαραίτητο ή λογικό για την εφαρμογή τους.
 • Για να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που Εμείς προσφέρουμε και είναι παρόμοια με αυτά για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις.
 • Για να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας: Για να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τα αιτήματά Σας σε Εμάς.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε παρόχους υπηρεσιών: Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά Σας στοιχεία σε παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας Μας, να διαφημίζουμε σε Εσάς ιστότοπους τρίτων μετά την επίσκεψή Σας στην υπηρεσία Μας, για επεξεργασία πληρωμής και για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας.
 • Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Μπορούμε να μοιραστούμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά Σας στοιχεία σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή απόκτηση όλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Σε επιχειρηματικούς συνεργάτες: Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες Σας με τους επιχειρηματικούς Μας συνεργάτες για να Σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.
 • Σε άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους κοινόχρηστους χώρους με άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προβληθούν από όλους τους χρήστες και μπορεί να διανεμηθούν δημόσια εκτός. Εάν αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες ή εγγραφείτε μέσω μιας υπηρεσίας κοινωνικών μέσων τρίτων, οι επαφές Σας στην υπηρεσία κοινωνικών μέσων τρίτων μερών ενδέχεται να βλέπουν το όνομα, το προφίλ, τις φωτογραφίες και την περιγραφή της δραστηριότητάς Σας. Ομοίως, άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν περιγραφές της δραστηριότητάς Σας, να επικοινωνούν μαζί Σας και να βλέπουν το προφίλ Σας.

Διατήρηση των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα Σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές Μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα Σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές Μας συμφωνίες και πολιτικές.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας Μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν σε - και να διατηρηθούν σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν από τη δικαιοδοσία Σας.

Η συγκατάθεσή Σας για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών, αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή Σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα Σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των προσωπικών Σας Δεδομένων και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Αποκάλυψη των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Εμπορικές Συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά Σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα παράσχουμε ειδοποίηση πριν από τη μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων και σε αυτή την περίπτωση η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, η Εταιρεία ενδέχεται να κληθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα εάν απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας
 • Για αποτροπή ή διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστασία από νομική ευθύνη

Ασφάλεια των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Η ασφάλεια των Προσωπικών Σας Δεδομένων είναι σημαντική για Εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μεταφοράς πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

-Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Σας Δεδομένα μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκ μέρους Μας και υποχρεούνται να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ανάλυση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 • Google Analytics

Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα ιστότοπων. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να κατηγοριοποιήσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη διαθεσιμότητα της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία από το Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εργαλείο εξαίρεσης από το Google Analytics(Google Analytics opt-out browser add-on). Η πρόσθετη αυτή εφαρμογή εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από ορισμένες δυνατότητες του Google Analytics μέσω των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας, όπως οι ρυθμίσεις διαφήμισης της συσκευής σας ή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από την Google στην Πολιτική απορρήτου τους: https://policies.google.com/privacy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα απορρήτου και όρων της Google: https://policies.google.com/privacy

 • Firebase

Το Firebase είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από ορισμένες δυνατότητες του Firebase μέσω των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας, όπως οι ρυθμίσεις διαφήμισης της συσκευής σας ή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από την Google στην Πολιτική απορρήτου τους: https://policies.google.com/privacy

Σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετε την πολιτική της Google για την προστασία των δεδομένων σας: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο πληροφοριών που συλλέγει το Firebase, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Aπορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy

Μάρκετινγκ μέσω email

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί Σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να Σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από Εμάς, ακολουθώντας το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής, είτε τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε ή τέλος επικοινωνώντας μαζί Μας.

Πληρωμές

Ενδέχεται να παρέχουμε προϊόντα και / ή υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων για επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).

Δεν θα αποθηκεύσουμε, ούτε θα συλλέξουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής Σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους τρίτους επεξεργαστές πληρωμών των οποίων η χρήση των προσωπικών Σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζει το PCI-DSS, όπως διαχειρίζεται το Συμβούλιο Προτύπων Ασφάλειας PCI, το οποίο είναι μια κοινή προσπάθεια αξιόπιστων εμπορικών ονομάτων όπως Visa, Mastercard, American Express και Discover.

Στοχευμένη Διαφήμιση (Βehavioral Remarketing)

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε τρίτους ιστότοπους, κατόπιν της επίσκεψής σας στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές Μας χρησιμοποιούμε cookies για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων βάσει των προηγούμενων επισκέψεών σας στην Υπηρεσία μας.

 • Google Ads (AdWords)

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads (AdWords) παρέχεται από την Google Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε στο Google Analytics από Διαφημίσεις Προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου Εμφάνισης Google μεταβαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεων του Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Η Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - για το πρόγραμμα περιήγησής Σας στο Web. Το Πρόγραμμα Περιήγησης Εξαίρεσης του Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Απορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Facebook παρέχεται από την Facebook Inc.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Το Facebook συμμορφώνεται με τις αρχές αυτορρύθμισης για τη διαδικτυακή στοχευμένη διαφήμιση που καθιερώθηκε από την Digital Advertising Alliance. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφθείτε την Πολιτική Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Χρήση, Απόδοση και Διάφορα

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών για να βελτιώσουμε την Υπηρεσία Μας.

-Απόρρητο του GDPR

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR

Μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Συγκατάθεση: Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή Σας για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Εκτέλεση σύμβασης: Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας με Εσάς ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Νομικές υποχρεώσεις: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.
 • Ζωτικά συμφέροντα: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου.
 • Δημόσια συμφέροντα: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία.
 • Νόμιμα συμφέροντα: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα βοηθήσει ευχαρίστως στην αποσαφήνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι μια νομική ή συμβατική απαίτηση ή μια απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τα δικαιώματά Σας βάσει του GDPR

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σεβαστεί το απόρρητο των Προσωπικών Σας Δεδομένων και να εγγυηθεί ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά Σας.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και από το νόμο, εάν βρίσκεστε εντός της ΕΕ, να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Σας Δεδομένα. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για Εσάς. Όποτε είναι εφικτό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Σας Δεδομένων απευθείας στην ενότητα Ρυθμίσεις λογαριασμού Σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι Σας, επικοινωνήστε μαζί Μας για να Σας βοηθήσουμε. Αυτό Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για Εσάς.
 • Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για Εσάς. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με Εσάς.
 • Κάνετε ένσταση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασιζόμαστε σε νόμιμο συμφέρον ως τη νομική βάση για την επεξεργασία Μας και υπάρχει κάτι σχετικά με τη δική Σας κατάσταση, γεγονός που Σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων από αυτήν την άποψη. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να Μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας ωφέλιμος λόγος να συνεχίσουμε την επεξεργασία Μας.
 • Ζητήσετε τη μεταφορά των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Θα παρέχουμε σε Εσάς ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα Προσωπικά Σας Δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες που αρχικά δώσατε τη συγκατάθεσή Σας να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε συμβόλαιο μαζί Σας.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσής Σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή Σας για τη χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή Σας, ενδέχεται να μην μπορούμε να Σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Άσκηση των δικαιωμάτων Προστασίας Δεδομένων GDPR

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα Σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και αντίθεση επικοινωνώντας μαζί Μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα, θα προσπαθήσουμε τα μέγιστα για να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων από Εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), επικοινωνήστε με την τοπική Σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων στον ΕΟΧ.

-Σελίδα θαυμαστών του Facebook

Ελεγκτής Δεδομένων για τη Σελίδα Θαυμαστών του Facebook

Η Εταιρεία είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων των Προσωπικών Σας Δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Ως διαχειριστής της σελίδας θαυμαστών του Facebook https://www.facebook.com/bookvoice.gr, η Εταιρεία και ο διαχειριστής του κοινωνικού δικτύου Facebook είναι από κοινού Ελεγκτές.

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με το Facebook που ορίζουν τους όρους χρήσης της Σελίδας Θαυμαστών του Facebook, μεταξύ άλλων. Αυτοί οι όροι βασίζονται κυρίως στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook https://www.facebook.com/policy.php για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Facebook από τα Προσωπικά Δεδομένα ή επικοινωνήστε με το Facebook στο διαδίκτυο ή μέσω ταχυδρομείου: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες.

Facebook Insights 

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Facebook Insights σε σχέση με τη λειτουργία της Σελίδας θαυμαστών του Facebook και βάσει του GDPR, προκειμένου να λάβουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες Mας.

Για το σκοπό αυτό, το Facebook τοποθετεί ένα cookie στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται τη σελίδα των θαυμαστών Μας στο Facebook. Κάθε cookie περιέχει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης και παραμένει ενεργό για μια περίοδο δύο ετών, εκτός εάν διαγραφεί πριν από το τέλος αυτής της περιόδου.

Το Facebook λαμβάνει, καταγράφει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Cookie, ειδικά όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις υπηρεσίες Facebook, υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέλη της σελίδας Facebook Fan Page και άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook εδώ: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

-Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου Μας κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και / ή με μια εμφανή ειδοποίηση στην υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερωθεί η ημερομηνία με τη σήμανση "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.