Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ εσάς και της Bookvoice, σχετικά με την ψυχαγωγική υπηρεσία ψηφιακού ηχογραφημένου προφορικού λόγου που διαχειρίζεται η Bookvoice (η "Υπηρεσία").

Αυτοί οι Όροι Χρήσης του Bookvoice, οι κανόνες, οι πολιτικές και η καθοδήγηση που παρέχουμε σχετικά με την Υπηρεσία και οι ακόλουθοι όροι (συλλογικά, καθώς ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου (οι "Όροι"), αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας.

Με την εγγραφή ή τη χρήση της Υπηρεσίας, αποδέχεστε τους Όρους.

Ο λογαριασμός σας - Προτιμήσεις ειδοποιήσεων

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Bookvoice θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό, ώστε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με την δημιουργία λογαριασμού, το bookvoice διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικούς με τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ενημέρωση μπορείτε να μας ενημερώσετε στο info@bookvoice.gr

Περιεχόμενο που αγοράστηκε

Αφού διαθέσουμε το αγορασμένο περιεχόμενο για λήψη, σας συνιστούμε να κατεβάσετε το περιεχόμενο αμέσως μετά την αγορά. Για να σας διευκολύνουμε, ενδέχεται να συνεχίσουμε να διαθέτουμε το αγορασμένο περιεχόμενό σας για εκ νέου λήψη μέσω του λογαριασμού Υπηρεσίας σας, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι τέτοιο περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο για επαναφόρτωση και το Bookvoice δεν θα φέρει ευθύνη εάν καταστεί μη διαθέσιμο για περαιτέρω λήψη.

Περιεχόμενο Προώθησης και Ιδιότητας Μέλους

Ενδέχεται να διαθέτουμε περιεχόμενο κατά καιρούς μέσω της Υπηρεσίας, για την οποία δεν απαιτείται αγορά. Θα έχετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο μόνο για όσο διάστημα το διαθέτουμε γενικά ή, όπου παρέχεται ως πλεονέκτημα ενός πακέτου συνδρομής, για όσο διάστημα παραμένετε ενεργό και ταμειακώς ενήμερο μέλος του πακέτου σας. Ενδέχεται επίσης να καταργήσουμε αυτό το περιεχόμενο από τον λογαριασμό σας, τις συσκευές και τις εφαρμογές σας ή να περιορίσουμε την ικανότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.

Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε υλικό που διατίθεται προς πώληση, διαφημιστικό υλικό καθώς και συνδρομητικό περιεχόμενο από τον κατάλογό μας ("Περιεχόμενο"), τα πακέτα συνδρομής και την Υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή, ενώ δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου Περιεχομένου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συμμετοχής ή ως προς το ελάχιστο του αριθμού των περιεχομένων σε οποιοδήποτε συνδρομητικό πρόγραμμα. Μέρος του Περιεχομένου μας μπορεί να προσφέρεται σε περιορισμένες περιοχές και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία γεωφιλτραρίσματος για να περιορίσουμε την πρόσβαση εκτός αυτών των περιοχών.

Χρεώσεις

Οι χρεώσεις για αγορασμένο περιεχόμενο και άλλες υπηρεσίες θα αναφέρονται κατά τη στιγμή της αγοράς, ανάλογα με την περίπτωση, και παρέχονται στις σελίδες βοήθειας. Οι χρεώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο που εισπράττεται από εμάς ή από τρίτο μέρος μέσω του οποίου πραγματοποιούνται συναλλαγές και δεν επιστρέφονται, εκτός από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους.

Ακύρωση μέλους

Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας μεταβαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών  που παρέχεται στο Bookvoice.gr ("Λεπτομέρειες λογαριασμού"), προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις συνδρομής σας ή επικοινωνώντας με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Περιορισμοί περιεχομένου

Δεν επιτρέπεται: 

(α) να μεταφέρετε, να αντιγράψετε ή να εμφανίσετε Περιεχόμενο, εκτός εάν επιτρέπεται στην παρούσα Συμφωνία. 

(β) η πώληση, ενοικίαση, μίσθωση, διανομή ή μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου. 

(γ) να καταργήσετε τυχόν αποκλειστικές ειδοποιήσεις ή ετικέτες στο Περιεχόμενο.

(δ) η απόπειρα απενεργοποίησης, παράκαμψης, τροποποίησης, παρακώλυσης ή άλλου είδους καταστρατήγησης οποιασδήποτε διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων ή άλλου συστήματος προστασίας που εφαρμόζεται στο Περιεχόμενο ή χρησιμοποιείται ως μέρος της Υπηρεσίας.  

(ε) η χρήση της Υπηρεσίας ή του Περιεχομένου για οποιονδήποτε εμπορικό ή παράνομο σκοπό.

(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης χάνεται σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε (ακούσετε) μέρος του audiobook που αγοράσατε

Προωθητικές Δοκιμαστικές Συνδρομές

Μερικές φορές προσφέρουμε σε ορισμένους πελάτες δοκιμαστικές ή άλλες προωθητικές συνδρομές, οι οποίες υπόκεινται στους Όρους, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις προωθητικές προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να καθορίσουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας. Οι συνδρομητές που έχουν επιλέξει δοκιμαστική περίοδο μπορούν, ανά πάσα στιγμή (μέσω των λεπτομερειών του λογαριασμού σας), να επιλέξουν να μη συνεχίσουν να πληρώνουν, ακυρώνοντας πριν από το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου. Εάν μια δοκιμαστική προσφορά απαιτεί να έχετε ένα έγκυρο μέσο πληρωμής στο αρχείο, όπως πιστωτική κάρτα ή άλλο επιτρεπόμενο τρόπο πληρωμής, ενδέχεται να επικυρώσουμε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος προσωρινής εξουσιοδότησης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει το μέσο πληρωμής σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι το μέσο πληρωμής σας δεν είναι έγκυρο, χωρίς να περιορίσουμε κανένα από τα άλλα δικαιώματά μας, ενδέχεται να ανακαλέσουμε τυχόν οφέλη, πιστώσεις ή περιεχόμενο που ενδέχεται να έχετε λάβει ως μέρος της προσφοράς.


Αλλαγές Συμφωνίας

Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε τους Όρους και όλα τα στοιχεία αυτών και οποιαδήποτε πτυχή της Υπηρεσίας χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Εάν οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους κριθεί λανθασμένη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, αυτή η αλλαγή είναι διαχωρίσιμη και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα πραγματοποίησης τυχόν αλλαγών στους υπόλοιπους Όρους. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά την αλλαγή των Όρων αποτελεί την αποδοχή των αλλαγών. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Διακοπή εκ μέρους μας

Η επιχείρησή μας μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την Υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει και να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας κατά την κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Η αποτυχία μας να διεκδικήσουμε ή να επιβάλουμε την αυστηρή συμμόρφωσή σας με τους Όρους, δεν θα αποτελεί αποποίηση από κανένα από τα δικαιώματά μας.